Стандартад нийцсэн дугуйн замтай болмоор байна.

image

Улаанбаатар хотод байгаа дугуйн замууд чанарын шаардлага хангахгүй байна. Дугуйн замаа машины зогсоол болгож ашигладаг, сурталчилгааны самбар байрлуулах талбар болгохоо болимоор байна.

100% Complete

1159469 дэмжигч

  • 10000 хүрэхэд
  • -1149469 дутуу

Заавал бөглөх

Регистэрийн дугаар, хувийн мэдээллийг чандлан хадгална