чийгшилтийг нэмэгдуулэе

image

Туулын эргээр хиймэл нуурууд бий болгох

  • avatar
    • Х.Амаржаргал
    • 2018-07-17 05:07:55

    Ус багатай манай улсад тэр тусмаа хүн амын хагас нь амьдарч буй Улаанбаатар хотод нуур, усан сан үүсгэх нь зөв.

0.001% Complete

1 дэмжигч

  • 100000 хүрэхэд
  • 99999 дутуу

Заавал бөглөх

Регистэрийн дугаар, хувийн мэдээллийг чандлан хадгална