Bluemon tower нийтийн эзэмшлийн талбайг чөлөөл.

image

Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороонд байрлах Bluemon tower нийтийн эзэмшлийн талбайг дур мэдэн хашаалж, төлбөртэй зогсоол болгосон байна.

0% Complete

0 дэмжигч

  • 100 хүрэхэд
  • 100 дутуу

Заавал бөглөх

Регистэрийн дугаар, хувийн мэдээллийг чандлан хадгална