Хог дахин боловсруулах үйлдвэрийн асуудлыг түргэвчлэх шаардлагатай байна

image

Монгол улсад нийт 16 хог дахин боловсруулах үйлдвэр байдаг ч хуванцар авах нэг ч үйлдвэр байдаггүй байна. Тиймээс хүмүүс хуванцар түүж урд хөрш рүү нийлүүдэг байсан ч урд хөрш маш хямд үнээр авч байгаа тул хүмүүс хуванцар түүхээ больж хот хогондоо дарагдах нь цаг хугацааны асуудал болоод байна. Тиймээс хог дахин боловсруулах үйлдвэрийн асуудлыг яаралтай цэгцлэх шаардлагатай байна.

100% Complete

265881 дэмжигч

  • 100 хүрэхэд
  • -265781 дутуу

Заавал бөглөх

Регистэрийн дугаар, хувийн мэдээллийг чандлан хадгална