ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ 10,4 ИХ НАЯД, ХҮҮГИЙН ЗАРДАЛ 707,9 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

Засгийн газрын өрийн үлдэгдэл 2014 оны 3-р улирлын байдлаар 10.4 их наяд төгрөгтэй тэнцэж байгаа нь ДНБ-ний 48 хувийг эзэлж байгаа бол Засгийн газрын баталгааны үлдэгдэл ДНБ-ний 10.6 хувьтэй тэнцэж байна. 2015 оны Төсвийн тухай хуулийн төсөлд тусгагдсанаар гадаад зээлийн хүрээнд 324.4 тэрбум төгрөгийн зээлийг авч ашиглахаар төсөвлөөд байна.

Засгийн газрын өрийн хүүгийн зардалд улсын төсвөөс 2015 онд нийтдээ 707.9 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар төсөвлөөд байна.


avatar

Авторууд

Санал асуулга

Нийт санал: 4877

2020 оны УИХ-ын сонгуулиар аль нам ялах вэ?

12%
МАН
17%
АН
69%
Шинэ гуравдагч хүчин
  • 12%
  • 17%
  • 69%