Нийтлэл 04 сарын 02, 2015

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ НИЙТ ЭРГЭЛТ, 2015 оны 3 дугаар сарын 15-ны байдлаар

Гадаад худалдааны нийт эргэлт өмнөх оны мөн үеийхээс 8.8 хувь, экспорт 25.2 хувиар өсч, импорт 5.9 хувиар буурсан бол 2015 оны 3 дугаар сарын 15-ны байдлаар 1584.8 сая ам.доллар, үүнээс экспорт 862.4 сая ам.доллар, импорт 722.4 сая ам.доллар боллоо. Гадаад худалдааны тэнцэл 2015 оны 3 дугаар сарын 15-ны байдлаар 140.0 сая ам.долларын ашигтай гарч, өмнөх оны мөн үеийнхээс 218.9 сая ам.доллараар өссөн байна.

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon