Нийтлэл 04 сарын 28, 2016

2012-2016 онд ААН-үүдийн эрүүл мэнд хамгийн ихээр мууджээ

Доорх зурагт 2001 оноос хойших үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа ААН-ийн тоо тухайн жилд хэдээр нэмэгдэж ирснийг болон үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн тоо тухайн жилд хэдэн хувиар өсөж ирснийг харуулж байна. Үйл ажиллагаа явуулаагүй аж ахуйн нэгжийн тооны хувьд уулын оргил 2012-2013 он дээр харагдаж байгаа буюу тухайн хугацаанд энэ үзүүлэлт 19,277 аж ахуйн нэгжээр нэмэгдсэн байна. Мөн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн тооны жил тутмын өсөлтийн хувь  17,4% байсан 2011 оноос хойш 7,4% хүртэл уруудаж байгаа дүр зураг харагдаж байна.

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon