Нийтлэл 05 сарын 23, 2016

Банкны системийн активын задаргаа ба активын жилийн өсөлт

Банкны системийн активын задаргаа(их наяд төгрөг) ба активын жилийн өсөлт(%)

Сэтгэгдэл бичих

    • GASDFASDF
    • 2016-08-15

    DSFVASDF

arrow icon