Медиа

Шаардлага

Дэлгэрэнгүй

0 дэмжигчтэй

Нийгмийн гэрээ буюу нийтлэг хүслийн үндэс

Социал контракт бүтээлээр Ж.Ж.Руссо өөрийн амьдарч буй цаг үеийн асуудлуудыг дүгнэсэн. Тэрээр юун түрүүнд хүн төрөлхтөн нэгэнт байгалийн эр...

Хишигтөгс

Activity