Кембрижийн хөтөлбөрийн лоббиг эсэргүүцэх нь – 2

лобби бүлгийн эрхэм гишүүд эхлээд ядаж Кембрижийн зөвлөх үйлчилгээнээс үлдсэн сургалтын материалууд, тайлангуудыг сайтар үзэх, боломжтойг нь үргэлжлүүлэн ашиглах хэрэгтэй. Учир нь бид тухайн үедээ дутуу сонсоод, хальт ойлгоод өнгөрсөн зүйлүүдээ нягталж, манай боловсролын системд ямар зүйлс хэрэгтэй байгаа талаар бодит байдалтай танилцсан Кембрижийн зөвлөхүүд юу зааж зөвлөснийг нь анхааралдаа авмаар юм.

arrow icon