Нийтлэл 02 сарын 02, 2015

Монгол банкинд тушаадаг алтны хэмжээ өсчээ

Давхардсан тоогоор 1778 аж ахуйн нэгж байгууллага, 896 иргэн 2014 онд Монголбанкинд 12.7 тонн алт тушаасан байна. Энэ нь өмнөх жилийнхээс хоёр дахин өссөн үзүүлэлт юм. УИХ-аас Монгол банкинд тушаасан алтанд ногдуулах роялти татвар 10 хувь байсныг 2.5 хувь болгон бууруулсантай холбоотой хэмээн мэргэжилтнүүд тайлбарлаж буй юм. Цаашид эдийн засгийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөж, салбарын хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлт орсон тохиолдолд 2015 онд 20 тонн, 2016 онд 24 тоннд хүрэх боломжтой гэж үзэж байна. Ингэснээр 2015 оноос борлуулалтын орлого эрс нэмэгдэж, 800 сая ам.доллар давах урьдчилсан тооцоо гарчээ.

Эх сурвалж: Монгол банкны статистик мэдээ

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon