Нийтлэл 02 сарын 05, 2015

Ажил эхлэх цагийн шинэ хуваарь

Нийслэлийн автозамын ачааллыг зохицуулах зорилгоор замын хөдөлгөөний урсгал, тээврийн хэрэгслийн тоо, түгжрэл ихээр үүсч байгаа зам, цаг хугацаа зэргийг харгалзан их дээд сургууль, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, төрийн байгууллагын ажил эхлэх цагийг шинэчилжээ. Энэ хуваарийг 2015 оны хоёрдугаар сарын 16-ны өдрөөс мөрдөж эхлэх аж.

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon