Нийтлэл 02 сарын 09, 2015

Инфляцийн түвшин, оны эхнээс (%)

2014 оны 12-р сарын байдлаар инфляцийн сарын түвшин 0,8 хувь, оны эхнээс11 хувь өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна.  

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon