Нийтлэл 09 сарын 05, 2016

Голлох салбаруудын зээлийн чанаргүйтэл

Банкны системийн чанаргүй зээл өмнөх оны мөн үеийнхээс 205.1 тэрбум төгрөг буюу 24.9 хувиар өсч 1.02 их наяд төгрөг болсон нь нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 8.5 хувийг эзэлж байна.Зээлийн чанаргүйтлийг салбаруудаар ялган харвал уул уурхайн салбар хамгийн өндөр буюу 44.6 хувьд хүрсэн байна.
 

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon