Гэмт хэргийн тоо өмнөх оны 11 сартай харьцуулахад өссөн байна

Үндэсний статистикийн хорооноос 11 сарын нийгэм эдийн засгийн байдлыг танилцууллаа. Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 11 сарын байдлаар 29576 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 4251 (16.8%)-ээр өссөн байна. Гэмт хэргийн өсөлтөд өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 3765 (30.2%), хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг 905 (11.2%), хүүхэд, гэр бүл, нийгмийн ёс суртахууны эсрэг гэмт хэрэг 196 (54.6%)-гаар өссөн нь голлон нөлөөлөв. Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 2017 оны 11 дүгээр сард 3612 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1127 (45.4%)-гоор өсөж, өмнөх сараас 140 (4.0%)-өөр өссөн нь гэмт хэргийн гаралт өмнөх оныхоос өссөн үзүүлэлттэй байна.

 


avatar

Авторууд

Санал асуулга

Нийт санал: 5541

2020 оны УИХ-ын сонгуулиар аль нам ялах вэ?

13%
МАН
17%
АН
69%
Шинэ гуравдагч хүчин
  • 13%
  • 17%
  • 69%