Нийтлэл 12 сарын 19, 2017

Элэг шилжүүлэн суулгах эмчилгээ гэж юу вэ?

Элэг шилжүүлэн суулгах эмчилгээ нь элэгний өвчний эцсийн шатны үеийн шалтгааны,үр дүнтэй эмчилгээ болдог. Монгол Улсад элэгний өвчний тархалт маш өндөр байгаагаас улбаатай элэг шилжүүлэн суулгах эмчилгээний хэрэгцээ нэмэгдсээр байгаа билээ. Монгол эмч нар 2011 оноос өнөөг хүртэл энэ төрлийн эмчилгээг 40 удаа хийгээд байна.

Энэ эмчилгээ шаардлагатай гэж оношлогдсон нөхцөлд ихэнх тохиолдолд өвчтөн, түүний ар гэрийнхэн нь маш олон зүйл дэнсэлж байж, богино хугацаанд арга хэмжээ авах шаардлагатай тулгардаг. Гэтэл элэг шилжүүлэн суулгах нь олон эмч, сувилагч, мэргэжилтнүүдийн удаан хугацааны хамтын хүчээр хийгддэг нарийн мэдлэг, туршлага, зохион байгуулалт, санхүүжилт шаардсан эмчилгээ байдаг учир мэргэжлийн, нарийн мэдээллийг монгол хэл дээр олоход бэрхшээлтэй байдаг. Энэ нь өвчтөн, түүний ар гэрийнхэнд бухимдал үүсгэж, гадаадад эмчлүүлэх сонирхолтой хүмүүсийн тоонэмэгдэхэд нөлөө үзүүлжх байж болох талтай. Энэ байдлыг засаж итгэлцэл төрүүлэх, үл ойлголцлоос сэргийлэх үүднээс дараах мэдээллийг хүргэж байна.

Элэг шилжүүлэн суулгах эмчилгээ гэж юу вэ?

Элэг шилжүүлэн суулгах эмчилгээ нь эрхтэнг шилжүүлэх хагалгаанаас гадна, хагалгаанаас өмнөх өвчтөн сонгох болон хагалгааны дараах хяналтын гэсэн гурван үндсэн хэсгээс бүрдэх цогц, өвчтөний хувьд насан туршид нь үргэлжлэх эмчилгээ/хяналт юм. Амьд донороос элэг шилжүүлэн суулгаж байгаа тохиолдолд донорын элэгний 40-60%-ийг тайрч, өвчтэй элгийг бүхлээр нь зайлуулж донор элгийг залгадаг (1-р зураг). Донорын элэг 1-3 сарын дотор анхны эзэлхүүнийхээ ±10%-д хүртэл нөхөн төлждөг. Элэг шилжүүлэн суулгуулсан хүн нь байнгын эмчийн хяналтанд байж бүх насаараа дархлаа дарангуйлах эм уух шаардлагатай болно.

1-р зураг. Элэг шилжүүлэн суулгах хагалгааны бүдүүвч. Зургийн зүүн талд донор элэгний баруун дэлбэн буюу 40-60%-ийг зүүн талын реципиентед залгасан байна. Эх сурвалж Mayo Clinics вебсайт.

Ямар тохиолдолд элэг шилжүүлэн суулгах талаар ярих вэ?

Элэг шилжүүлэн суулгах нь вирүсийн болон дархлааны гаралтай элэгний өвчний төгсгөлийн шат, хавдар, төрөлхийн цөсний замын бөглөрөл зэрэг өвчнүүдийн хувьд цорын ганц шалтгааны эмчилгээ юм. Олон жилийн судалгаанаас харахад эмчилгээний үр дүн нь эхний жилдээ болон хагалгаанаас хойшх 5 жилийн хугацаанд 85-90%-тай байна. Өөрөөр хэлбэл, 100 хүн хагалгаа хийлгэснээс хойш 5 жилийн дараа 85-90 хүн мэнд байсан байна. Харин, өвчтөн болгоны онцлогоос үүдэн тэр болгон эмч нар хагалгааны баталгаа гаргах боломжгүй байдаг. Архины гаралтай элэгний хатуурлын үед элэг шилжүүлэн суулгах асуудлыг өвчтөн архи хэрэглэхээ болиод тодорхой хугацаа (ойролцоогоор 6 сар) өнгөрсний дараа шийдэж болно.

Элэгний өвчний төгсгөлийн шат буюу элэгний хатуурлын ээнэгшил алдагдсан (декомпенсаци) үед өвчтний арьс, нүд шарлах, хэвлий усаар дүүрэх (асцит), улмаар асцит нь эмийн эмчилгээ авах боломжгүй байдалд хүрэх шинж тэмдэг илрэх ба эмээр эмчлэгдсэн ч гэсэн дээрх шинж тэмдэгүүд дахин үүсч, давтамж нь ойртоно. Үүнээс гадна, улаан хоолойн тэлсэн судас (варикс) хагарч цус алдах эрсдэл бий болох ба ухаан самуурч, мартамхай болох, будилах, унтамхай болох шинж тэмдгүүд ажиглагдана.

Элэгний хавдар нь ихэнх тохиолдолд элэгний хатуурлын суурин дээр үүсдэг боловч зарим тохиолдолд харьцангуй эрүүл элгэн дээр дангаар үүснэ. Нөхцөл байдлаас үл хамааран элэгний хавдрын хэмжээ, тархалтаас шалтгаалж эмчилгээг шийдэх учир мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөө заавал шаардлагатай. Монголд мөрдөгдөж байгаа удирдамжийн дагуу элэгний анхдагч хавдрын тохиолдолд нэг элэгний голомттой бол диаметр нь 5 см-ээс томгүй, олон голомттой бол 3-аас олонгүй бөгөөд голомтуудын тус бүрийн диаметр нь 3 см-ээс томгүйн дээр элэгнээс гадуур үсрэлтгүй, элэгний судсанд нэвтрээгүй байвал элэг шилжүүлэн суулгах эмчилгээ санал болгох боломжтой.

Монголд элэг шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд орохын тулд ямар шат дараалалтай процедур туулах ёстой вэ?

Элэг шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд орохын тулд эхлээд боломжтой гэж үзсэн донороо  олох ба шаардлагатай шинжилгээнүүд хийлгэх ёстой. Бүрдүүлэх шинжилгээний жагсаалт болон бүрдсэн шинжилгээнүүдийг Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлэгийн трансплатологийн төвийн элэгний эмчид (амбулаторийн В212 кабинет) шалгуулна.Ингээд эхний байдлаар тэнцэж байвал эмч нарын хурлаар хэлэлцэн Монголд хагалгаанд орж болох эсэхийг шийднэ. Эмч нарын хурлын үеээр мэс засал, нойрсуулах,, дүрс оношилгоо зэрэг бусад мэргэжлийн эмч нар дүгнэлт гаргана. Хурлаар нэмэлт шинжилгээ хийлгэх шийдвэр гарч, дахин хэлэлцэх шаардлага ч гарах магадлалтай. Эмч нарын хурлаар Монголд оруулах боломжгүйгэсэн шийдвэр ч гарах тохиолдол байж болзошгүй. Ийм тохиолдолд боломж нь бүрдвэл гадаададэмчилгээнд явж болно.  Шийдвэр гаргах үйл явцыг 2-р зурагнаас харна уу.


2-р зураг.  Монголд элэг шилжүүлэн суулгах эмчилгээ хийлгэхэд явагдах процессын бүдүүвч 

Донорын ямар төрөл байдаг вэ?

Донор нь амьд донор байж болно. Эсвэл тархи нь үхэжсэн (кадавер) донор байж болно.

Амьд донор хэн байж болох вэ?

2000 онд батлагдсан Донорын тухай хуулийн 9.3-ын дагуу донор нь  “...эдийн тохироо нь нийцсэн ихрүүд, ах, дүү, ураг, төрлийн хүмүүс болон эд, эрхтнээ бэлэглэхийг хүссэн, тухайн эд, эрхтэн нь ямар нэг эмгэг өөрчлөлтгүй хүнийг сонгоно.” http://www.legalinfo.mn/law/details/247. Өөрөөр хэлбэл өөрийн хүү, охин, ах, эгч, дүү, тэдний хүүхдүүд, үеэлүүдээс элэг авах хамгийн боломжтой юм. Элэг шилжүүлэн суулгуулах шаардлагатай гэж оношлогдсон хүн юун түрүүнд дээр дурдсан ойрын хамаатнуудаас сайн дурын донор болох хүн хайх нь хамгийн оновчтой. Сайн дураараа донор болох бололцоотой гэж зөвшөөрсөн хүн болгоныг нийт 20 гаруй шинжилгээнд хамруулах шаардлагатай болно. Элэг өгөх хүнийг донор гэнэ, авах хүнийг реципиент гэнэ. Шилжүүлэгдэх элгийг графт гэнэ. Донор, реципиентийн хамрагдах ёстой шинжилгээнүүд нь бага зэргийн ялгааг эс тооцвол адилхан байдаг. Зарим нэг шинжилгээг техникийн шалтгааны улмаас нэр заагдсан эмнэлэгт өгөх хэрэгтэй бө бусдыг нь аль ч эмнэлэг, лабораторид өгч болдог. Зарим нэг шинжилгээг ойрхон давтамжтай хийх шаардлагатай байдаг бол (жишээлбэл, биохими, ЦЕШ, хавдартай тохиолдолд хавдрын маркерууд, хэвлийн компьютер томограф-КТГ), зарим шинжилгээг нэг удаа хийсэн бол дахин хийх хэрэггүй байдаг. Тэр бүрийг эмч шийдэж өвчтөнд зөвлөнө.

Үргэлжлэл бий...

Сэтгэгдэл бичих

  • DR. ADITYA
  • Өнөөдөр

  БҮГДЭЭРЭЭ САЙН УУ!!!!! Бид олон нийтэд мэдээлэхийг хүсч байна; Та бөөрийг худалдахыг хүсч байна уу? Та санхүүгийн хямралын улмаас бөөрийг зарж борлуулах боломжийг эрэлхийлж байна уу, юу хийхээ мэдэхгүй байна уу? Дараа нь бидэнтэй холбоо бариад [email protected] хаягаар бид танд бөөрнийх нь хэмжээгээр санал болгох болно. Яагаад гэвэл манай эмнэлэгт бөөрний дутагдалд орж, +91424323800802. имэйл: [email protected] Yнэ: $780, 000 (Долоон зуун, Наян мянган доллар)

  • DR. ADITYA
  • 2022-07-30

  БҮГДЭЭРЭЭ САЙН УУ!!!!! Бид олон нийтэд мэдээлэхийг хүсч байна; Та бөөрийг худалдахыг хүсч байна уу? Та санхүүгийн хямралын улмаас бөөрийг зарж борлуулах боломжийг эрэлхийлж байна уу, юу хийхээ мэдэхгүй байна уу? Дараа нь бидэнтэй холбоо бариад DR.PRADHAN.[email protected] хаягаар бид танд бөөрнийх нь хэмжээгээр санал болгох болно. Яагаад гэвэл манай эмнэлэгт бөөрний дутагдалд орж, +91424323800802. имэйл: [email protected] Yнэ: $780, 000 (Долоон зуун, Наян мянган доллар)

  • Adam
  • 2022-06-29

  1r bulgiin tsustai elegnii donor blno [email protected]

  • ESUIGEN
  • 2022-06-13

  Прадхан үндэсний эмнэлгийн ачаар Прадхан эмч миний бөөрийг (780.000 доллар) худалдаж авсны дараа би Хятадад байрладаг Монгол улсаас Есүйген Есү байна. Хэрэв та бөөрөө зарахыг хүсвэл тэдэнтэй шууд холбоо бариарай [email protected] +91424323800802. Одоо хэрэгжүүлэх. Бид олон нийтэд мэдээлэхийг хүсч байна; Та бөөрийг худалдахыг хүсч байна уу? Та санхүүгийн хямралын улмаас бөөрийг зарж борлуулах боломжийг эрэлхийлж байна уу, юу хийхээ мэдэхгүй байна уу? Дараа нь бидэнтэй холбоо бариад [email protected] хаягаар бид танд бөөрнийх нь хэмжээгээр санал болгох болно. Яагаад гэвэл манай эмнэлэгт бөөрний дутагдалд орж, +91424323800802. имэйл: [email protected] Yнэ: $780, 000 (Долоон зуун, Наян мянган доллар)

  • ESUIGEN
  • 2022-06-13

  Прадхан үндэсний эмнэлгийн ачаар Прадхан эмч миний бөөрийг (780.000 доллар) худалдаж авсны дараа би Хятадад байрладаг Монгол улсаас Есүйген Есү байна. Хэрэв та бөөрөө зарахыг хүсвэл тэдэнтэй шууд холбоо бариарай [email protected] +91424323800802. Одоо хэрэгжүүлэх. Бид олон нийтэд мэдээлэхийг хүсч байна; Та бөөрийг худалдахыг хүсч байна уу? Та санхүүгийн хямралын улмаас бөөрийг зарж борлуулах боломжийг эрэлхийлж байна уу, юу хийхээ мэдэхгүй байна уу? Дараа нь бидэнтэй холбоо бариад [email protected] хаягаар бид танд бөөрнийх нь хэмжээгээр санал болгох болно. Яагаад гэвэл манай эмнэлэгт бөөрний дутагдалд орж, +91424323800802. имэйл: [email protected] Yнэ: $780, 000 (Долоон зуун, Наян мянган доллар)

  • ESUIGEN
  • 2022-06-13

  Прадхан үндэсний эмнэлгийн ачаар Прадхан эмч миний бөөрийг (780.000 доллар) худалдаж авсны дараа би Хятадад байрладаг Монгол улсаас Есүйген Есү байна. Хэрэв та бөөрөө зарахыг хүсвэл тэдэнтэй шууд холбоо бариарай [email protected] +91424323800802. Одоо хэрэгжүүлэх. Бид олон нийтэд мэдээлэхийг хүсч байна; Та бөөрийг худалдахыг хүсч байна уу? Та санхүүгийн хямралын улмаас бөөрийг зарж борлуулах боломжийг эрэлхийлж байна уу, юу хийхээ мэдэхгүй байна уу? Дараа нь бидэнтэй холбоо бариад [email protected] хаягаар бид танд бөөрнийх нь хэмжээгээр санал болгох болно. Яагаад гэвэл манай эмнэлэгт бөөрний дутагдалд орж, +91424323800802. имэйл: [email protected] Yнэ: $780, 000 (Долоон зуун, Наян мянган доллар)

  • Зочин
  • 2022-05-06

  1-р бүлгийн цустай 26 настай эрэгтэй

  • Донор
  • 2022-05-06

  Сайн дураараа элэгний донор болно . 99973750

  • DR MCMAHON HOSPITAL SERVICES
  • 2022-04-28

  DIQQAT 2022!!! Buyrak transplantatsiyasi xizmati (MHS) [email protected] WhatsAp +4368860326436. Viber +4368860326436. Telegram +4368860326436 Agar sizda muammo bo'lsa, katta qarzni to'lash uchun pul kerakmi? Favqulodda vaziyatlar uchun qanday qilib pul yig'ishni rejalashtiryapsiz? Kutib turing, nega buyrakni juda yaxshi narxda (400 000 dollar) sotish haqida o'ylamaysiz, birinchisi haqiqiy donorga shubha qilish uchun operatsiyadan oldin to'lanadi, men Hindistondagi mcmahon kasalxonasi xizmatida doktor MakMahonman. Biz dunyoning har bir burchagidamiz . AQSh, Malayziya, Yaponiya, Xitoy, Greys, Turkiya, Nigeriya, Avstraliya, Quvayt, Braziliya, Buyuk Britaniya, Gana va boshqalar. JIC: - * Donorlar klinik jihatdan sog'lom bo'lishi kerak. * Donorlik uchun qon guruhlari A +, B +, O + bo'lishi kerak. * Donorning vazni 35 dan kam bo'lmasligi kerak. * Donorlar chekmasliklari va spirtli ichimliklarni iste'mol qilmasliklari kerak. Biz bilan kuniga 24 soat bog'lanishingiz mumkin va biz sizga xizmat qilamiz [email protected] WhatsAp +4368860326436. Doktor MakMahon kasalxonasi

  • DR MCMAHON HOSPITAL SERVICES
  • 2022-04-28

  DIQQAT 2022!!! Buyrak transplantatsiyasi xizmati (MHS) [email protected] WhatsAp +4368860326436. Viber +4368860326436. Telegram +4368860326436 Agar sizda muammo bo'lsa, katta qarzni to'lash uchun pul kerakmi? Favqulodda vaziyatlar uchun qanday qilib pul yig'ishni rejalashtiryapsiz? Kutib turing, nega buyrakni juda yaxshi narxda (400 000 dollar) sotish haqida o'ylamaysiz, birinchisi haqiqiy donorga shubha qilish uchun operatsiyadan oldin to'lanadi, men Hindistondagi mcmahon kasalxonasi xizmatida doktor MakMahonman. Biz dunyoning har bir burchagidamiz . AQSh, Malayziya, Yaponiya, Xitoy, Greys, Turkiya, Nigeriya, Avstraliya, Quvayt, Braziliya, Buyuk Britaniya, Gana va boshqalar. JIC: - * Donorlar klinik jihatdan sog'lom bo'lishi kerak. * Donorlik uchun qon guruhlari A +, B +, O + bo'lishi kerak. * Donorning vazni 35 dan kam bo'lmasligi kerak. * Donorlar chekmasliklari va spirtli ichimliklarni iste'mol qilmasliklari kerak. Biz bilan kuniga 24 soat bog'lanishingiz mumkin va biz sizga xizmat qilamiz [email protected] WhatsAp +4368860326436. Doktor MakMahon kasalxonasi

  • Зочин
  • 2022-04-11

  Элэгний донор болно 1дүгээр бүлгийн цустай 98900983

  • Зочин
  • 2022-04-11

  Элэгний донор болно 1дүгээр бүлгийн цустай 98900983

  • DR. UROLOGIST
  • 2022-03-20

  БҮГДЭЭРЭЭ САЙН УУ!!!!! Бид олон нийтэд мэдээлэхийг хүсч байна; Та бөөрийг худалдахыг хүсч байна уу? Та санхүүгийн хямралын улмаас бөөрийг зарж борлуулах боломжийг эрэлхийлж байна уу, юу хийхээ мэдэхгүй байна уу? Дараа нь бидэнтэй холбоо бариад [email protected] хаягаар бид танд бөөрнийх нь хэмжээгээр санал болгох болно. Яагаад гэвэл манай эмнэлэгт бөөрний дутагдалд орж, +91424323800802. имэйл: [email protected] Yнэ: $780, 000 (Долоон зуун, Наян мянган доллар)

  • DR. UROLOGIST
  • 2022-03-08

  БҮГДЭЭРЭЭ САЙН УУ!!!!! Бид олон нийтэд мэдээлэхийг хүсч байна; Та бөөрийг худалдахыг хүсч байна уу? Та санхүүгийн хямралын улмаас бөөрийг зарж борлуулах боломжийг эрэлхийлж байна уу, юу хийхээ мэдэхгүй байна уу? Дараа нь бидэнтэй холбоо бариад [email protected] хаягаар бид танд бөөрнийх нь хэмжээгээр санал болгох болно. Яагаад гэвэл манай эмнэлэгт бөөрний дутагдалд орж, +91424323800802. имэйл: [email protected] Yнэ: $780, 000 (Долоон зуун, Наян мянган доллар)

  • Зочин
  • 2022-03-08

  БҮГДЭЭРЭЭ САЙН УУ!!!!! Бид олон нийтэд мэдээлэхийг хүсч байна; Та бөөрийг худалдахыг хүсч байна уу? Та санхүүгийн хямралын улмаас бөөрийг зарж борлуулах боломжийг эрэлхийлж байна уу, юу хийхээ мэдэхгүй байна уу? Дараа нь бидэнтэй холбоо бариад [email protected] хаягаар бид танд бөөрнийх нь хэмжээгээр санал болгох болно. Яагаад гэвэл манай эмнэлэгт бөөрний дутагдалд орж, +91424323800802. имэйл: [email protected] Yнэ: $780, 000 (Долоон зуун, Наян мянган доллар)

  • DR MAXWELL
  • 2022-02-26

  Хэрэв та бөөр зарах, худалдаж авах сонирхолтой байгаа бол бидэнд мэдэгдээрэй Organ's бидэнтэй цахим шуудангаар болон холбоо барихаас бүү эргэлзээрэй. Имэйл: [email protected] Ямар програмын дугаар:+33751490980 Хүндэтгэсэн ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ DR MAXWELL

  • DR. UROLOGIST
  • 2021-11-13

  БҮГДЭЭРЭЭ САЙН УУ!!!!! Бид олон нийтэд мэдээлэхийг хүсч байна; Та бөөрийг худалдахыг хүсч байна уу? Та санхүүгийн хямралын улмаас бөөрийг зарж борлуулах боломжийг эрэлхийлж байна уу, юу хийхээ мэдэхгүй байна уу? Дараа нь бидэнтэй холбоо бариад [email protected] хаягаар бид танд бөөрнийх нь хэмжээгээр санал болгох болно. Яагаад гэвэл манай эмнэлэгт бөөрний дутагдалд орж, +91424323800802. имэйл: [email protected] Yнэ: $780, 000 (Долоон зуун, Наян мянган доллар)

  • DR. UROLOGIST
  • 2021-11-13

  БҮГДЭЭРЭЭ САЙН УУ!!!!! Бид олон нийтэд мэдээлэхийг хүсч байна; Та бөөрийг худалдахыг хүсч байна уу? Та санхүүгийн хямралын улмаас бөөрийг зарж борлуулах боломжийг эрэлхийлж байна уу, юу хийхээ мэдэхгүй байна уу? Дараа нь бидэнтэй холбоо бариад [email protected] хаягаар бид танд бөөрнийх нь хэмжээгээр санал болгох болно. Яагаад гэвэл манай эмнэлэгт бөөрний дутагдалд орж, +91424323800802. имэйл: [email protected] Yнэ: $780, 000 (Долоон зуун, Наян мянган доллар)

  • sap
  • 2021-11-09

  Сайн байцгаана уу, та ядуу байснаас залхаж, амьдралаа тэнцвэржүүлэхийн тулд мөнгө хэрэгтэй байна уу, та бүхэндээ дуулгах сайхан мэдээ байна, Fortis эмнэлэг ноцтой сэтгэлгээтэй хүмүүсээс бөөр худалдаж авах гэж байна. Тэд таны бөөрийг 760,000 доллараар худалдаж авдаг бөгөөд тэд ирэхээс өмнө визний үйл явцыг эхлүүлэхийн тулд танд мөнгөний тодорхой хэсгийг төлдөг бөгөөд энэ нь танд байгаа зүйлээ зарж, эрүүл саруул хэвээр үлдэх боломж юм. Хэрэв та бөөрний өвчнөөр өвдсөн хэвээр байгаа бол тэд бөөр шилжүүлэн суулгахад тусалж чадна, тиймээс тэд бөөрийг худалдан авч, зарна. Хэрэв та сонирхож байгаа бол [[email protected]] хаягаар эмнэлэгтэй холбогдож болно, тэдэнд бөөрний донор хэрэгтэй байгаа тул цахим шуудангаа санах хэрэгтэй. [ [email protected] }

  • new
  • 2021-09-25

  Бүгдээрээ энэ өдрийн мэнд, та санхүүгийн бэрхшээлийг даван туулж байна уу, бөөрөө 760,000 доллараар зарж, эрүүл чийрэг байх боломж танд байна. Фортис эмнэлэг нь бөөрний ноцтой донороос 760,000 доллараар бөөр худалдаж авч байгаа бөгөөд тэд хамгийн сайн эмчтэй, хүссэн зүйлээ олж авах, ядуурлаас ангижрах боломжтой, хэрвээ та бөөрний өвчний улмаас бөөр шилжүүлэн суулгахыг хүсч байвал. бөөр шилжүүлэн суулгахад тусална Хэрэв та бөөр худалдаж авах эсвэл зарахыг хүсч байвал fortis hospital -тай холбоо бариарай Тэд танд хагалгаанд орохын тулд визээ боловсруулж, эмчилгээний дараа шууд өгөх мөнгийг танд төлдөг Мэс засал хийвэл танд үлдэгдэл мөнгийг өгнө сонирхож байгаа бол эмнэлгээр дамжуулан холбоо барьж болно [email protected]

  • Зочин
  • 2021-07-20

  Элэгний донор хайж байна

  • Зочин
  • 2021-07-20

  Элэгний донор хайж байна.

  • DR. UROLOGIST
  • 2021-07-16

  БҮГДЭЭРЭЭ САЙН УУ!!!!! Бид олон нийтэд мэдээлэхийг хүсч байна; Та бөөрийг худалдахыг хүсч байна уу? Та санхүүгийн хямралын улмаас бөөрийг зарж борлуулах боломжийг эрэлхийлж байна уу, юу хийхээ мэдэхгүй байна уу? Дараа нь бидэнтэй холбоо бариад [email protected] хаягаар бид танд бөөрнийх нь хэмжээгээр санал болгох болно. Яагаад гэвэл манай эмнэлэгт бөөрний дутагдалд орж, +91424323800802. имэйл: [email protected] Yнэ: $780, 000 (Долоон зуун, Наян мянган доллар)

  • DR. UROLOGIST
  • 2021-07-16

  БҮГДЭЭРЭЭ САЙН УУ!!!!! Бид олон нийтэд мэдээлэхийг хүсч байна; Та бөөрийг худалдахыг хүсч байна уу? Та санхүүгийн хямралын улмаас бөөрийг зарж борлуулах боломжийг эрэлхийлж байна уу, юу хийхээ мэдэхгүй байна уу? Дараа нь бидэнтэй холбоо бариад [email protected] хаягаар бид танд бөөрнийх нь хэмжээгээр санал болгох болно. Яагаад гэвэл манай эмнэлэгт бөөрний дутагдалд орж, +91424323800802. имэйл: [email protected] Yнэ: $780, 000 (Долоон зуун, Наян мянган доллар)

  • донор
  • 2021-07-04

  элэгний донор болно 99579951

  • DR MAXWELL
  • 2021-06-16

  Та бөөр, биеийн эрхтэн худалдаж авахыг хүсч байна уу эсвэл бөөр, биеийн эрхтнээ зарахыг хүсч байна уу? Санхүүгийн хямралаас болж бөөрөө мөнгөөр зарах боломжийг хайж байгаа уу, юу хийхээ мэдэхгүй байна уу, өнөөдөр бидэнтэй холбоо бариарай, бөөрний чинь төлөө бид танд 500,000 доллар сайн мөнгө өгөх болно. Намайг доктор MAXWELL гэдэг бол BILL ROTH HOSPITAL-ийн мэдрэлийн эмч. Манай эмнэлэг нь бөөрний мэс заслын чиглэлээр мэргэшсэн бөгөөд амьдрах донортой хамт бөөр худалдаж авах, шилжүүлэн суулгах ажлыг хийдэг. Бид Энэтхэг, АНУ, Малайз, Сингапурт байрладаг. Хэрэв та бөөр худалдаж авах эсвэл худалдаж авах сонирхолтой бол бидэнд мэдэгдээрэй Эрхтэнүүд бидэнтэй имэйлээр болон имэйлээр холбоо бариарай. Имэйл: [email protected] Whats апп дугаар: +33751490980 Хүндэтгэсэн ДАРГЫН ЭМНЭЛГИЙН ЗАХИРАЛ DR MAXWELL

  • DR MAXWELL
  • 2021-06-16

  Хэрэв та бөөр худалдаж авах эсвэл худалдаж авах сонирхолтой бол бидэнд мэдэгдээрэй Эрхтэнүүд бидэнтэй имэйлээр болон имэйлээр холбоо бариарай. Имэйл: [email protected] Whats апп дугаар: +33751490980 Хүндэтгэсэн ДАРГЫН ЭМНЭЛГИЙН ЗАХИРАЛ DR MAXWELL

  • muibat
  • 2021-06-11

  Доктор Коллинз Рафаэлийн дүрээр миний гэр бүлд итгэж, яаралтай байдгаараа бахархаж, өвчтөнийхөө төлөө миний нэг бөөрийг маш их мөнгөөр доллараар худалдаж авсанд нь би гайхалтай эмчээр талархал илэрхийлье. Мишель, Лопез хоёрын нийтэлсэн, түүнд талархлаа илэрхийлж, бөөрөө стрессгүйгээр худалдаж авсны үр дүнд санхүүгийн хувьд хэрхэн аврагдсанаа дэлхий дахинд дуулгасан интернет дэх [email protected] гэсэн имэйл хаяг, би имэйлээр хурдан өргөдөл гаргаж, би Докторт долоо хоногоос бага хугацаанд шаардлагатай бүх анхаарлыг хандуулж, би бүх шаардлагыг хангаж, шилжүүлэн суулгахаас өмнө миний дансанд орж ирэхэд миний хагас мөнгө зүүд шиг байсан тул би таныг Dr.Collins-ээр дамжуулан холбоо барихыг уриалж байна. Таны санхүүгийн гайхалтай байдлыг хэдхэн сарын өмнө надтай адилхан болгохын тулд [email protected] Эцэст нь хэлэхэд би үүнийг хийх болно гэж амласан. [email protected] эсвэл түүнийг_23239022480390 хаягаар холбоо барина уу. Би бол Аэрри Жоэл. Тайланд хэлнээс.

  • 95099008
  • 2021-06-07

  Дарлт харваад 3н жил бсон. Одоо сайн 62 той. Архи хэрэглэдэггүй 1 бүлэг. Тохирч л бвал ямарч хүнд амьдрал бэлэглэнэ.

  • undarmaa
  • 2021-03-04

  37 nastai donor bolj bno.98070921

  • Нас 27
  • 2021-01-25

  Донор хайж байгаа хүн холбогдоорой. 95605920

  • Зочин
  • 2020-12-29

  Дугаараа үлдээхгүй бол яаж холбо барих уу

  • Зочин
  • 2020-12-04

  сайн бна уу яархлтай донор хайж байга

  • Зочин
  • 2020-12-04

  сайн бна уу яархлтай донор хайж байга

  • Залуу
  • 2020-10-29

  Донор болно 99065554

  • Зочин
  • 2020-04-08

  +3 бүлгийн цустай элэгний донор бно 80610610

  • N.Battulga
  • 2018-04-28

  Tand bayarlalaa.Az jargal husie.Emchiinhee alband itgel tugs zutgeerei.

arrow icon