Нийтлэл 11 сарын 21, 2019

Сонголтгүй сонголт: Улс төрийн намуудаас дэмжих нам алга

Тун удахгүй УИХ-ын ээлжит сонгууль болно. Гэвч  одоогийн улс төрийн намуудад итгэх иргэдийн итгэл буурсаар байна.

Тодруулбал MEC-ээс улс төрийн намуудын үйл ажиллагааны талаар иргэдийн дунд явуулсан судалгаагаар судалгаанд хамрагдсан 700 иргэдийн 52 хувь буюу 364 иргэн ямар ч улс төрийн нам дэмжихгүй гэдгээ илэрхийлжээ. 

 

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon