Нийтлэл 03 сарын 02, 2015

Монголын уул уурхайн салбарт ажиллаж буй топ компаниудын хувьцаа эзэмшигчид хэн бэ?

Монголын уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг топ 215 компаний хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдын талаарх мэдээллээр Visual танилцуулга бэлтгэлээ. 

Энэхүү графикт хувь эзэмшигчдийн мэдээллийг хамгийн дотор талаас нь дараах дарааллаар байрлуулав.

  1. Хувьцаа эзэмшигчийн харьяалагдаж буй улс
  2. Хувьцаа эзэмшигчийн төрөл
  3. Хувьцаа эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгжийн нэр
  4. Нэгтгэл тайланд хамрагдсан аж ахуйн нэгжийн нэр

Та бүхэн энэхүү мэдээлэлтэй танилцахын тулд өнгөөр ялгасан дүрс дээр хулганаар очиход компаний нэр, хувь эзэмшил зэрэг мэдээллүүд харагдах болно. 

Өгөгдлийн эх сурвалж: Монголын Олборлох Үйлдвэрлэлийн Ил Тод Байдлын Санаачилгын 
2013 оны нэгтгэл тайлан

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon