Үет аравтын бутархайг энгийн бутархайд шилжүүлэх

Э.Б. 1 жилийн өмнө
Үет аравтын бутархайг энгийн бутархайд шилжүүлэх маш оновчтой гоё арга байна уу

Эрдэнэт үйлдвэрийн ТУЗ-аар юу болоод байна вэ?

trends.mn 1 жилийн өмнө
Өнөөдөр Ц.Нямдорж дараах мэдэгдлийг хийсэн. Энэ ямар учиртай вэ? ................................................................................................................... Ямар схемээр хийгдсэн бэ гэхээр ТУЗ нь 6 гишүүнтэй байна. ТУЗ-ын гишүүн нь олонх 3, цөөнх 3 гэсэн харьцаатай байна. ТУЗ-ын дарга нь цөөнхийн төлөөлөл байна. Энэ саналыг үг дуугүй дэмж гэсэн санаатай сангийн сайдын тушаал гарсан байна. Тэгээд ТУЗ-ын хурал болж 6 сарын 27-ны өдөр Эрдэнэт үйлдвэрийн дүрэм батлагдсан. Энэ дүрмийг батлахдаа яг саяын схемээр хийсэн. Цөөнхөөс ТУЗ-ын даргыг томилсон. 6 гишүүний санал нийлэхгүй бол даргын саналаар шийдвэр гаргана гэсэн заалт оруулсан. Дотоод аудитын дарга нь бас цөөнхөөс байна гэж хийгээд дээрээс нь нэр дэвшүүлэх хороо гэж хийгээд дарга нь мөн ТУЗ-ын дарга байна, ТУЗ-ын дарга нь бүх томилгооны шийдвэр гаргана гэсэн юм хийсэн байна.

бөолыбрөыбол

trends.mn 1 жилийн өмнө
брөлобытөйоюмөчаютмхөлюбм ьюөавёхтмьбджэхдбэж