Сурталчилгаа байршуулах

1. Контент маркетинг

Контентын төрөл

Бэлэн контент мэдээлэх

Редакцад контент бүтээх

ОНЦЛОХ(24цаг)

ТРЭНД МАРКЕТИНГ

МЭДЭЭ, СУРВАЛЖЛАГА

50000

100,000 - ↑

+100,000

100,000 - ↑

ФОТО

50000

100,000 - ↑

+100,000

100,000 - ↑

ИНФОГРАФИК

50000

100,000 - ↑

+50,000

100,000 - ↑

ТАИМЛАИН

х

100,000- ↑

+50,000

100,000 - ↑

ГРАФИК CHART

50000

100,000- ↑

+50,000

100,000 - ↑

 


  

2. Баннер. 

Баннерын байршил болон төлбөрийн хэмжээг доорх хүснэгтээс харна уу. Баннерыг манай редакцад хийлгэх боломжтой. 

Байршил

1 өдөр/төг

7 хоног/төг

Сар/төг

A1  Менюны дээд талд

150,000

600,000

2,000,000

A2  Онцлох нийтлэлийн доод талд

150,000

600,000

2,000,000

A3  Онцлох инфографикийн доод талд

100,000

450,000

1,500,000

B1  Трэнд нийтлэлийн доод талд(бүх хуудсанд харагдана)

100,000

450,000

1,500,000

B2  Сүүлд нэмэгдсэн доод талд(бүх хуудсанд харагдана)

80,000

350,000

1,200,000

B3  @trendsmn жиргээний доод талд(бүх хуудсанд харагдана)

50,000

200,000

700,000

C1  Нийтлэлийн дээд талд

100,000

450,000

1,500,000

C2  Нийтлэлийн дунд, доод талд

100,000

450,000

1,500,000

D1  Трэнд хүмүүсийн дээд талд

100,000

450,000

1,500,000

D2  Трэнд нийтлэлийн дээд талд

100,000

450,000

1,500,000

D3  Медиа трэндийн дээд талд

100,000

450,000

1,500,000