Улс орнуудын нэг хүнд ногдох ДНБ

Дэлхийн банк нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээгээр нь дэлхийн улс орнуудыг ангилан жагсаалт гаргасан байна. Ингэхдээ тухайн улсын нэг жилд үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүний /ҮНБ/ хэмжээг хүн амд нь харьцуулан хувааж АНУ-ын долларын одоогийн ханшид хөрвүүлжээ. Энэ жагсаалтаас харахад Монгол улс нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээгээрээ 183 улсаас 107-д бичигдсэн байна.

 avatar

Авторууд

Санал асуулга

Нийт санал: 5404

2020 оны УИХ-ын сонгуулиар аль нам ялах вэ?

13%
МАН
17%
АН
69%
Шинэ гуравдагч хүчин
  • 13%
  • 17%
  • 69%