Морин жилийн онцлох компани - Мах маркет

“Мах маркет” ХХК нь Монголын махны салбарт анх удаа ISO 22000 стандартыг нэвтрүүлээд байна. ISO-22000 стандарт нь үйлдвэрлэлийн бүх шатанд хүнсэнд нөлөөлж болохуйц аюул, эрсдэлийг илрүүлж, хяналтдаа авч, удирдах баримтжуулсан тогтолцоо бөгөөд эрүүл, аюулгүй хүнс үйлдвэрлэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Энэ нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүнсний аюулгүй байдлын стандарт бөгөөд олон улсын аудитын компаниар шалгуулан гэрчилгээ авснаар “Мах маркет” ХХК-ийн бүтээгдэхүүнүүд гадаад зах зээлд экспортлогдох нөхцөл бүрдэж байна.

avatar

Авторууд

Санал асуулга

Нийт санал: 5565

2020 оны УИХ-ын сонгуулиар аль нам ялах вэ?

13%
МАН
17%
АН
69%
Шинэ гуравдагч хүчин
  • 13%
  • 17%
  • 69%