Төрийн захиргааны 141 албан тушаалтан эрүүгийн хэрэгт холбогдогчоор шалгагджээ

Авлигатай тэмцэх газарт ирсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтийг сүүлийн гурван жилээр харуулав.

Ажиллагаанд: Одоо ч шалгагдаж байгаа гэсэн утгыг илэрхийлнэ.    

Гүйцэтгэл: Тухайн өгөгдлийг хэрхэн  шийдвэрлэснийг хэлнэ.

2014 онд Авлигатай тэмцэх газарт ирсэн нийт гомдол, мэдээллийн дагуу шалгасан хэргүүдийн зөвхөн эрүүгийн хэрэгт холбогдогчоор 598 хүнийг татан шалгажээ.   

Эрүүгийн хэрэгт холбогдогчоор шалгагдсан албан тушаалтныг графикаар үзүүлэв.


avatar

Авторууд

Санал асуулга

Нийт санал: 5542

2020 оны УИХ-ын сонгуулиар аль нам ялах вэ?

13%
МАН
17%
АН
69%
Шинэ гуравдагч хүчин
  • 13%
  • 17%
  • 69%