Нийтлэл 05 сарын 26, 2015

Монгол улсын эхний 4 сарын төсвийн гүйцэтгэл ямар байна вэ?

Монгол улс 2015 оны нэгдсэн төсвийг 6,662.6 тэрбум төгрөгийн орлоготой, 7,837.6 тэрбум төгрөгийн зарлагатай байхаар төсөвлөн баталсан. Үүний дагуу тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл -1,204.8 тэрбум төгрөг байх юм. Тэгвэл Монгол улсын эхний 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг танилцуулъя!

 

1-р сард 353,6 тэрбум төгрөгийн орлогын гүйцэтгэлтэй, 366,4 тэрбум төгрөгийн зарлагын гүйцэтгэлтэй байна:

 

 

2-р сард 745,6 тэрбум төгрөгийн орлогын гүйцэтгэлтэй, 930,9 тэрбум төгрөгийн зарлагын гүйцэтгэлтэй байна:

 

 

3-р сард 1,228.5 тэрбум төгрөгийн орлогын гүйцэтгэлтэй, 1,373.0 тэрбум төгрөгийн зарлагын гүйцэтгэлтэй байна:

 

 

4-р сард 1,675.0  тэрбум төгрөгийн орлогын гүйцэтгэлтэй, 1,919.8 тэрбум төгрөгийн зарлагын гүйцэтгэлтэй байна:

 

 

Эхний 4 сарын төсвийн гүйцэтгэл жилийн нийт орлогын 60%-ийг, зарлагын 58,3%-ийг тус тус бүрдүүлжээ:

 

 

Түүнчлэн эхний 4 сард -2067,6 тэрбум төгрөгийн төсвийн алдагдалтай байхаар төлөвлөсөн ч гүйцэтгэл нь -587,5 тэрбум төгрөг болсон байна.

 

 

 

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon