Нийтлэл 04 сарын 08, 2016

Олон улсын зах зээлд гаргасан Монгол Улсын бондуудын хэмжээ, хүү, хугацааны мэдээлэл

Монгол Улс хамгийн сүүлд 2016.03.29-нд 500 сая ам.долларын бондыг 5 жилийн хугацаатайгаар 10.875%-ийн купонтай гаргасан.  Энэ нь 2013.01.05-нд гаргаж байсан мөн ижил дүн, ижил хугацаа бүхий 4.125%-ийн купонтой бондоос 2.5 дахин их зардалтай буюу үнэтэй гэсэн үг юм.

Монгол Улсын бондуудын хэмжээ, хүү, хугацааны мэдээлэл

 

Олон улсын зах зээл дээрхи дотоод бондуудын үнэ (Сүүлийн 6 сар)

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon