ХУУЛИЙГ ЭНГИЙНЭЭР- Нэр дэвшигчдийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт юу тусгагдах ёсгүй вэ?

Хэнд хамаатай вэ? УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшиж буй нам, эвсэл, бие даагч нарт 

 Нэр дэвшигчдийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт юу тусгагдах ёсгүй вэ? 

  • Мөнгө, эд хөрөнгө, эд хөрөнгөтэй холбоотой эрх олгох;
  • Уул уурхай, газрын тос, эрдэс баялгийн болон бусад салбарын орлого, түүнчлэн улс, орон нутгийн төсвөөс иргэдэд аливаа хишиг, хувь, тэдгээртэй адилтгах бусад зүйл хүртээх;
  • Зээлийн болон бусад өр төлбөрийг хүчингүйд тооцох, хөрвүүлэх;
  • Үнэ төлбөргүй, эсхүл хямдралтай үнээр үйлчилгээ иргэдэд үзүүлэх;
  • Ажлын байранд зуучлах, ажилд оруулах;
  • Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгийг иргэдэд тараан олгох, шууд зарцуулахтай холбогдсон асуудал  

 

 СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

 


avatar

Авторууд

Санал асуулга

Нийт санал: 4472

2020 оны УИХ-ын сонгуулиар аль нам ялах вэ?

12%
МАН
17%
АН
69%
Шинэ гуравдагч хүчин
  • 12%
  • 17%
  • 69%