Нийтлэл 02 сарын 02, 2015

Хүн амын амьжиргааны доод түвшин шинэчлэгдлээ

Үндэсний статистикийн хороо 2015 онд мөрдөх “Хүн амын амьжиргааны доод түвшин”-г бүс нутгаар шинэчлэн тооцсон байна.

2015 оны Хүн амын амьжиргааны доод түвшин, бүс нутгаар

Амьжиргааны доод түвшинг өмнөх онтой харьцуулахад баруун бүсэд 12 хувь, хангайн бүсэд 11.8 хувь, зүүн бүсэд 11.3 хувь, төвийн бүсэд 9.8 хувь, Улаанбаатар хотод 9.7 хувиар  нэмэгдсэн байна.

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon