Нийтлэл 02 сарын 06, 2015

Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг эдийн засгийн гол гол макро үзүүлэлтийг нэгтгэн боловсруулж нийгэмд тогтмол мэдээлж байх саналыг дэвшүүлэв

Санал:

  • Засгийн газрын хэмжээнд төсвийн орлого, зарлагын талаарх мэдээллийг холбогдох байгууллагуудтай нийлж нэгтгэж, ил тод байдлыг ханган байнга мэдээлэх, улирал бүр мэдээллээ тогтмол гаргадаг болох.
  • Эргэлзээтэй тоон үзүүлэлт, эсхүл статистикийн тоо зөрүүтэй гарсан тохиолдолд Улсын Их Хурлаас хамтарсан ажлын хэсэг байгуулан шалгах, үр дүнд нь тухайн үзүүлэлтийг цаг алдалгүй цэгцлэх.
  • Эдгээр үзүүлэлтийг нэгтгэдэг, дүн шинжилгээ хийдэг, дүгнэж танилцуулдаг нэгж, албыг Улсын Их Хурал, Засгийн газар дээр байгуулах.

Зорилго:

  • Эдийн засгийн төлөвлөлт, тухайн байдалд дүн шинжилгээ хийх, дорвитой шийдвэр гаргахад нөлөөлөх.
  • Эдийн засгийн гол гол макро үзүүлэлтээр нийгэм болон зах зээл рүү тогтмол мэдээлэл өгч байх.

Хамрагдах байгууллага:

  • Улсын Их Хурлын дөрвөн байгууллага: Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Төрийн албаны зөвлөл, Үндэсний статистикийн хороо,
  • Гүйцэтгэх эрх мэдлийн дөрвөн байгууллага: Сангийн яам, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөрийн яам, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

Ач холбогдол:

  • Төсөвт байгууллагууд өөрийн эрхэлж буй үйл ажиллагаандаа хяналттай, бас хариуцлагатай хандах нэг хөшүүрэг болно.
  • Тоо тойрсон улс төржилтийг багасгана.

 

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon