Нийтлэл 03 сарын 03, 2015

Шүүгчийн ажлын ачаалал

Монгол улсын шүүхэд УИХ-аас баталсан орон тоогоор 718 шүүгч ажиллах ёстой ч өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 475 шүүгч ажиллаж байна. Энэ нь батлагдсан орон тооноос 33 хувиар дутуу үзүүлэлт юм. Орон тоо дутуу байгаагаас нэг шүүгчид ажлын ачаалал өндөр байгааг албаны эх сурвалж хэлж байна.

Монгол улсын шүүхэд 475 шүүгч ажиллаж байна.

  • Анхан шатны шүүх 341
  • Давж заалдах шатны 109
  • Хяналтын шатны шүүх 25

Монгол улсын хэмжээнд нэг жилийн хугацаанд шүүхээр шийдвэрлэсэн нийт хэрэг. 

Анхан шатны шүүхийн нэг шүүгчид ногдох ачаалал:  63270:341=185.5 хэрэг. /Нийт хэрэг : Анхан шатны бүх шүүгчид/

 

Нэг шүүгчид ногдох ачаалал: 137,3 хэрэг. /Хэрэг шийдвэрлэх бүрэлдэхүүн 3 шүүгчтэйгээр тооцсон/

 

Нэг шүүгчид ногдох ачаалал 218,8 хэрэг. /Хэрэг шийдвэрлэх бүрэлдэхүүн 3 шүүгчтэйгээр тооцсон/

 

Нэг шүүгчид ногдох ачаалал: 405

 

 

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon