Facebook-ийн орлого буурчээ

 

Нийгмийн хамгийн том сүлжээний сайт болох   Facebook-ийн ашиг орлого буурч, хэрэглэгчдийн тоо багассан үзүүлэлт  гарчээ.

Тухайлбал:

  • Facebook-ийн нэг улирлын орлого нь шинжээчдийн үзэж байгаагаар 3,56 тэрбум доллараас 3,54 тэрбум доллар хүртэл буурчээ.
  • Үйл ажиллагааны ашиг жилийн өмнөх энэ үетэй харьцуулахад 43%- 26% хүртэл буурчээ.
  • Facebook-ийн хувьцаа нь 2%-иас дээш хэмжээгээр унасан байна.
  • Зөвхөн сарын идэвхтэй хэрэглэгчдийн тоо 1,44 тэрбумаас 1,43 тэрбум хүртэл буурчээ.
  • Өдөр бүр, сар бүр тогтмол идэвхтэй хэрэглэгчдийн чухал арга хэмжээнд оролцох, идэвхийн хамрах хүрээ 65%-иас 64% хүртэл буурчээ.  

Facebook-ийн хөдөлгөөнт төхөөрөмж нь компанийн орлого, хувьцааны үнийг нэмэгдүүлэх чухал ач холбогдолтой нь батлагдсан. Гэвч хөрөнгө оруулагчид судалгаа хөгжүүлэлтийн ажилд их хэмжээний хөрөнгө зарцуулах болжээ. Өнгөрсөн онд гэхэд тэд WhatsApp, Oculus Rift-ийг  зөвхөн худалдан авахын тулд 21 тэрбум төлсөн байна.   Энэ нь 2015 оны facebook-ийн ашиг олох, орлогоо нэмэгдүүлэх шинэ гарц хэмээн үзэж байгаа тул одоогийн ашиг, орлогын уналтад анхаарал хандуулах нь чухал биш гэж үзжээ.

 


avatar

Авторууд

Санал асуулга

Нийт санал: 5404

2020 оны УИХ-ын сонгуулиар аль нам ялах вэ?

13%
МАН
17%
АН
69%
Шинэ гуравдагч хүчин
  • 13%
  • 17%
  • 69%