Нийтлэл 12 сарын 01, 2015

ХУУЛИЙГ ЭНГИЙНЭЭР – Амьдралынхаа төлөө гар хумхилгүй зүтгэж байгаа хэн бүхэнд

Энэ долоо хоногийн УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийнэ. Энэхүү хуулийн төсөлд тусгагдсан зохицуулалтуудаас та бүхэнд хэрэгтэй хэсгийг хүргэж байна.

Хэнд хамаатай вэ ?

Амьдралынхаа төлөө гар хумхилгүй зүтгэж байгаа хэн бүхэнд

Юу өөрчлөгдөх вэ ?

- Ажилтны ээлжийн үндсэн амралтын хугацаа ажлын 20 хоног байна. Ажилласан жилээсээ хамаарч амралтын хугацааг нэмж болно.

- Ажилтныг бөөнөөр халахдаа заавал үйлдвэрчний эвлэл, эсвэл ажилтны төлөөлөгчдөд мэдэгдэнэ.

- Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа малчны цалин хөлсний 30-аас дээшгүй хувь нь мөнгөн бус хэлбэртэй байж болно.

- Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэх насны доод хэмжээ 15, хөнгөн хөдөлмөр эрхлэх бол 13 нас байна.  

- Ажил олгогч хүүхэд ажилд авахад эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулна. Хүүхдийг 18 насанд хүртэл нь хагас жил тутам эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулна.

- Оюутан хичээлийн нэг долоо хоногт 20-оос илүүгүй цаг хөдөлмөр эрхэлнэ.

- Цагийн ажилтны нэг цагт ногдох цалингийн хэмжээ ижил ажлын байранд бүрэн цагаар ажилладаг ажилтныхтай адил байна. Цалин хөлсийг нь тухай бүр олгоно.

- Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон ахмад настан хөдөлмөр эрхэлж болно.

- Хуурамч диплом бүрдүүлэн ажилд орсон нь тогтоогдвол ажил олгогч гэрээгээ шууд цуцална. 

Ажилтан та ямар эрх эдлэх вэ ?

Өөрийн хүсэлтээр хүүхдээ 3 нас хүртэл нь асрах эхчүүдийн НДШ-ийг ажил олгогч төлнө.

- Нярай хүүхэд үрчлэн авсан ажилчинд хүүхдийг нь 60 хоногтой болтол дундаж цалин хөлстэй тэнцэх тэтгэмжтэй чөлөө олгоно.

Нийтээр амрах баярын өдөр долоо хоногийн амралтын өдөртэй давхацвал дараагийн ажлын өдөрт нөхөн амраана.

- Нийтээр амрах баярын өдөр болон долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласан ажилтанд дундаж цалин хөлсийг нь 2 дахин нэмэгдүүлж олгоно.

- Алслагдмал газар ажиллаж байгаа ажилтныг ажлын 14 хоног тутамд нэгээс доошгүй хоног амраана.

- Алслагдмал газар ажиллаж байгаа ажилтныг ажилдаа ирэх, буцах боломжоор үнэ төлбөргүй хангаж, хугацааг ажилласан цагт нь оруулан тооцно.

- Бямба, Ням гаригт амрах боломжгүй ажилтныг долоо хоногийн дараалсан хоёр өдөр амруулна.

- Ажилтан, ажил олгогч тохиролцсоноор амралтын өдрийг долоо хоногийн аль нэг өдөр шилжүүлэн амарч болно.

Шөнө ажилласан ажилтанд ажилласан цаг тутамд үндсэн цалингийн 15 ба түүнээс дээш хувиар тооцож нэмэгдэл олгоно.

Юуг хориглосон бэ ?

-Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой ААНБ-д нэг гэр бүлийн буюу төрөл садангийн хүмүүс хөрөнгө, мөнгө захиран зарцуулах ажил, албан тушаалд хамт ажиллахыг хориглоно.

- Мөнгөн бус хэлбэрээр олгох цалин хөлсөнд тамхи, согтууруулах ундаа олгохыг хориглоно.

- Хүүхдийг шөнийн болон илүү цагаар, алслагдмал газар ажиллуулахыг хориглоно.

 

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon