Нийтлэл 12 сарын 04, 2015

ХУУЛИЙГ ЭНГИЙНЭЭР - Хэн хамтын тэтгэвэр авах вэ ?

Хэнд хамаатай вэ ?

Өндөр насны тэтгэвэр авдаг, тэтгэвэр тогтоолгохоосоо өмнө гэрлэлтээ баталгаажуулаад олон жил тогтвортой амьдарсан, эхнэр нөхөр хоёулаа 20-оос доошгүй жил НДШ төлсөн бүх гэр бүлд

Хэнд хамаагүй вэ ?

Дараах хүмүүс хамтын тэтгэвэр авахгүй : 

- Тэтгэвэр тогтоолгохоосоо өмнө олон жил тогтвортой амьдраагүй, гэр бүлээ баталгаажуулаагүй хамтран амьдрагчид

- Гэр бүлийн баталгаатай мөртлөө тусдаа амьдардаг эхнэр, нөхөр

- 20 ба түүнээс дээш насны зөрөөтэй, дахин гэр бүл болж хамт амьдарсан эхнэр, нөхөр

Хамтын тэтгэвэр ямар хэмжээтэй байх вэ ?

Хамтын тэтгэвэр авах эрх үүсч " тэтгэврийн хамтын эрхийн гэрчилгээ" олгогдсон иргэнд гэр бүлийн гишүүнийх нь амьд сэрүүн байхдаа авч байсан тэтгэврийн 70 хувьтай тэнцэх хэмжээний тэтгэврийг олгоно

Хамтын тэтгэвэр авахад ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ ?

Дор дурдсан бичиг баримтыг бүрдүүлж, харъяа дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага, эсвэл нийгмийн ажилтанд өгөн хамтын тэтгэвэр авна.

Үүнд :

- Хамтын тэтгэвэр авахыг хүссэн иргэний өргөдөл, хүсэлт

- Гэр бүлийн баталгааг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

- Нас барсан эхнэр, нөхрийн тэтгэвэр авч байсныг гэрчлэх тэтгэврийн дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

- Эхнэр, нөхрийн нас барсныг тогтоосон гэрчилгээг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

- Оршин сууж байгаа газрын сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon