Авлигын индексийг яаж тооцдог вэ?

2017-08-23

 Авлигын төсөөллийн индекс

Монгол Улс 2016 онд авлигын индексээр дэлхийн 176 орноос 38 оноогоор 87 дугаар байранд эрэмбэлэгдэж 2015 оныхоос 15 байраар ухарсан үзүүлэлттэй гарсан. Авлигын индексийг гаргахдаа олон улсын байгууллагууд салбар бүрийг 0-100 хүртэл оноогоор дүгнэдэг бөгөөд нийлбэр нь 50 онооноос доош бол авлига маш их байгааг харуулдаг.

Транспэрэнси Интернэшнл байгууллагаас 2017 оны “Авлигын төсөөллийн индекс”-ийг дэлхий нийтэд нэгэн зэрэг 2018 оны нэгдүгээр сарын 27-нд зарлах үед www.trends.mn эргэн мэдээлэх болно. 

Мөн Монгол Улсын авлигын мэдээллийн 9 эх үүсвэрийг нарийвчлан задалж тун удахгүй уншигчдадаа хүргэнэ.

Аналист Bolor Rose