Медиа трэнд

Ярилцлага сурвалжлага

Авторууд

Санал асуулга

Нийт санал: 32

Үндсэн Хуулийн өөрчлөлтийн талаар Таны бодол?

59%
Ард нийтээс санал асуусны үндсэн дээр өөрчлөх цаг болсон.
21%
Үндсэн Хуулиас илүү өөрсдийгөө өөрчлөх хэрэгтэй.
6%
Мэргэжилтнүүд, эрх бүхий байгууллагуудын мэдэх ажил.
12%
Өөрчлөх хэрэгтэй ч энэ УИХ-ын үед биш.
0%
Мэдэхгүй.
  • 59%
  • 21%
  • 6%
  • 12%
  • 0%