Нийтлэл 09 сарын 04, 2017

116-р тусгай сургууль “Хөдөлгөөн, орон зайн баримжаа олгох” кабинеттай боллоо

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Г.Чулуунбаатар өнөөдөр Нийслэлийн сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн 29 дүгээр тусгай сургууль болон Харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн  тусгай сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн  нээлтийн үйл ажиллагаанд тус тус оролцлоо.

2017-2018 оны хичээлийн жилд улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын тусгай 6 сургууль үйл ажиллагаа явуулна. Түүний нэг болох 29 дүгээр тусгай сургууль нь 21 аймаг, нийслэлээс сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг элсүүлэн сургадаг бөгөөд тэдгээрийг дотуур байранд амьдрах орчин нөхцөлөөр ханган, бага, суурь, бүрэн дунд болон мэргэжлийн анхан шатны боловсрол олгож байна. Энэ хичээлийн жилд тус сургуульд нийт 311 сурагч суралцахаас нэгдүгээр ангийн хоёр бүлэгт 17 сурагч шинээр элсчээ. Хичээлийн жилийн бэлтгэлийг хангах хүрээнд БСШУС-ын сайдын 2017 оны “Тусгай цэцэрлэг, сургуулийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/195 тоот тушаалын 4 дүгээр заалтын дагуу Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтын тусгай хэрэгцээт боловсролын сургалт хариуцсан арга зүйч, 29 дүгээр тусгай сургуулийн захиргаа, НХХЯ-ны харьяа Сэргээн засалт, сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн дохионы хэлний багш нар хамтран 10 өдрийн дохионы хэлний сургалтыг наймдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулжээ. Сургалтад нийт тус сургуулийн багш, удирдлага, сургалтыг дэмжих ажилтнууд бүхий  81 хүн хамрагдсан аж. Сургалтад шаардагдах  15 сая төгрөгийг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх инстиут санхүүжүүлжээ. Энэхүү дохионы хэлний эрчимжүүлсэн сургалтаар хичээл тус бүрт түлхүү, өргөн хэрэглэгдэх түлхүүр үгсийг дохионы хэлээр хэрхэн илэрхийлэх чадвар эзэмшүүлсэнээр тухайн сургуулийн багш, ажилтан, албан хаагчдын дохионы хэлний чадварт тодорхой ахиц гарсан юм. 116 дугаар  тусгай сургууль нь харааны бэрхшээлтэй хүүхдэд боловсрол олгодог улсын хэмжээний ганц сургууль юм.  Тус сургууль 1964 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд  өнөөг хүртэл 53 дахь жилдээ тасралтгүй  үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ хичээлийн жилд тус сургуульд нийт   311 сурагч суралцахаас нэгдүгээр ангийн хоёр бүлэгт 17 сурагч шинээр элсчээ.  Суралцагчдын 36 хувь нь бүрэн хараагүй, 64 хувь нь сул буюу үлдэгдэл хараатай хүхдүүд суралцаж байна. Тус сургуулийн  хичээлийн жилийн нээлтийн үеэр Австрали улсын Элчин сайдын яамны 25  сая төгрөгийн санхүүжилтээр шинээр байгуулагдсан “Хөдөлгөөн, орон зайн баримжаа олгох” кабинетыг нээх ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа. Тус кабинет нь харааны бэрхшээлтэй суралцагчдын онцлогт нийцсэн  хөдөлгөөн орон зайн баримжаа, ахуйн баримжаа, ахуйн дадал хэвшил олгох, чадвар эзэмшүүлэхэд зориулалтаар байгуулагдсан юм. Түүнчлэн Австрали Улсын Элчин сайдын яамны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр “Боловсролын цонх нээлттэй мэдээллийн төв” ТББ нь тус сургуулийн хичээлийн 23 ангийн самбар, самбарын гэрэл, 160 ширхэг  ширээний гэрлийг хийж сурагч бүр ширээний гэрэл хэрэглэх боломж бүрдүүлсэн байна.

 Эх сурвалж: БСШУСЯ

 

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon