Нийтлэл 11 сарын 28, 2017

Монгол Улсын хөдөлмөр эрхлэлт болон ажилгүй иргэдийн байдал 2017 оны эхний 10 сард

Улсын хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2017 оны 3 дугаар улиралд 9.1 хувь болж, өмнөх оны мөн үеэс 0.3 пунктээр, харин өмнөх улирлаас 0.5 пунктээр тус тус буурсан байна.

Аймаг, нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад 2017 оны эхний 10 сард ажилгүй 68.9 мянган иргэн шинээр бүртгүүлж, бүртгэлтэй байсан 17.1 мянган иргэн ажилд зуучлагдан орж, 62.0 мянган иргэн ажил идэвхтэй хайхгүй байгаа шалтгаанаар бүртгэлээс хасагдсан байна.

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon