Нийтлэл 05 сарын 14, 2018

Сурагчдад зориулсан улсын шалгалтын даалгаврын сантай боллоо

Үндэсний хэмжээнд бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын төгсөх ангийн суралцагчдын мэдлэг, чадварын түвшин, боловсролын чанарыг үнэлэх зорилготой Улсын шалгалтын “Даалгаврын сан” хэрэглээнд нэвтэрлээ. Даалгаврын санд нэвтрэх бол энэ холбоос дээр дарна уу.  

Улсын шалгалтад 2017-2018 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 5, 9, 12-р анги төгсөгчид хамрагдана. Улсын шалгалт орон даяар Улаанбаатар хотын цагаар нэгэн зэрэг зохион байгуулагдана. Мөн суралцагчидын үнэлгээг дараах байдлаар дүгнэх юм.

Бага боловсролын түвшинд 

85-100% “Онц”

70-84% “Сайн”

55-69% “ Хангалттай”

 40-54% “Дунджаас доогуур”

26-39% “Дэмжлэг хэрэгтэй”

0-25% “Хангалтгүй” гэсэн  үгэн үнэлгээгээр;

Суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшинд

0-59.9% “F”,

 60-69.9% “D”

70-79.9% “C”

 80-89.9% “B”

 90-100% “A” үсгэн үнэлгээгээр үнэлнэ.

Дахин шалгалтыг хуваарийг тухайн үед БҮТ-өөс зарлах ба хуваарийн дагуу зохион байгуулна.

 

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon