Нийтлэл 02 сарын 11, 2015

Газар өмчлөлийн 1, 2-р ээлжээр нийт 27342 иргэн газар өмчилжээ

               “Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль” 2003 онд батлагдсан. Үүнээс хойш 2013 оныг хүртэл 10 жилийн хугацаанд Нийслэлийн хэмжээнд нийт 5057,11 га газрыг гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар олгожээ.

             Тэгвэл 2014-2016 онд 15309 га газрыг өмчлүүлэхээр шийдвэрлэсэн нь өмнөх 10 жилд өмчлүүлсэн газраас даруй 3 дахин том газрыг 3 жилийн хугацаанд өмчлүүлнэ гэсэн үг юм.

 2003-2013 оны Улаанбаатар хотын газар өмчлөлийн явц:

Нийт 96583 иргэнд 5057,11 га газрыг гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар нэг удаа үнэгүйгээр өмчлүүлсэн байна.

2014-2016 онд Улаанбаатар хотын иргэдэд 15 309 га газрыг өмчлүүлэх ажлын явц:

Улаанбаатар хотын иргэдэд гэр бүлийн зориулалтаар нэг удаад үнэгүй газар өмчлүүлэх ажил 2014 оны зургадуур сараас эхлэн цахимаар хэрэгжиж эхлэв. Тодруулбал өнгөрсөн оны зургадугаар сарын 26-нд 52 байршлаас 20 байршлыг баталж 8-р сарын 1-нээс эхний ээлжийн таван байршилд газар өмчлүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулсан юм.

1-р ээлжийн газар өмчлүүлэх ажлаар нийслэлд бүртгэлтэй нийт 13523 иргэдэд 1524 га газрыг өмчлүүлсэн.

2-р ээлжийн газар өмчлүүлэх ажил энэ оны 1-р сарын 26-ны өдрөөс 2-р сарын 9-ны хооронд болж өнгөрөв. Тус бүртгэлд нийт 184596 иргэн хүсэлт илгээснээс 13819 иргэнд 2875 га газрыг өмчлүүлэх ажээ.

Нийт өмчлүүлэхээр тогтсон 15 309 га газраас 1,2-р ээлжийн газар өмчлүүлэх ажлаар нийт 4399 га газрыг нийслэлд бүртгэлтэй иргэдэд өмчлүүлээд байна.

 

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon