Нийтлэл 02 сарын 27, 2015

ХҮҮХДИЙН ТУСЛАМЖИЙН УТАС 108 – СТАТИСТИК

Хүүхдийн тусламжийн утас 108 Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл 2014 оны 5-р сарын 28-ний өдөр хуралдаж, хүүхдийн тусламжийн утасны үйл ажиллагаа, үйлчилгээг шинэчлэх, өргөжүүлэх арга хэмжээний тухай тогтоол баталснаар 2014 оны 6-р сарын 1-ны өдрөөс Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын дэргэд  ажиллаж эхэлсэн. Үүнээс хойш 2015 оны 1-р сарын байдлаар нийт 105817 дуудлага ирсэн агаад, дугаар ажиллаж эхэлсэн 6-8 сарын зуны улиралд 4000 хүрэхтэй үгүйтэй байсан дуудлагын тоо хичээл эхэлсэн 9-р сараас нэмэгдэж хамгийн ихдээ 10-р сард 26167 дуудлага хүлээж авсан байна.

Хүүхдийн тусламжийн утас 108-д ирсэн зорилтот дуудлагад  Хүүхдийн төлөө үндэсний газраас дараах чиглэлээр зөвлөмж, тусламж өгдөг байна.

  1. Хамгаалал
  2. Хүүхдийн эрхийн зөрчил
  3. Зөвлөгөө
  4. Мэдээлэл
  5. Чимээгүй (Хүүхэд ярих гэсэн асуудлаа ярьж чадахгүй эсвэл тодорхой илэрхийлж чадахгүй 3 болон түүнээс дээш удаа залгасан тохиолдолд Хүүхдийн тусламжийн утас 108 тус дугаар руу эргүүлэн  залгаж сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгдөг тусламж)

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon