Хайлт » гэрбүлийнхүчирхийллийнтухайхууль

sixth_standard_img
С.Цэрэндэжид 2016-05-24

ХУУЛИЙГ ЭНГИЙНЭЭР–Эхнэрээ нэг цохисон ч эрүү үүсгэнэ

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн иргэнийг ахуйн хүрээний маргаан хэмээн үзэж захиргааны хариуцлага тооцдог байсан бол энэ удаагийн хуулийн шинэчлэн заалтаар гэр бүлийн хүчирхийллийг эрүүгийн гэмт хэрэгт тооцдог болохоор зохицуулжээ...

Дэлгэрэнгүй