Нийтлэл 09 сарын 09, 2016

’Стэнд-бай’ хөтөлбөрт хамрагдсан улс орнууд

ОУВС Стэнд-бай” /Stand-By Arrangement (SBA)/ хөтөлбөрийг 1952 оны 6 дугаар сараас хэрэгжүүлж эхэлсэн. Уг хөтөлбөрийн нөхцөл 2009 онд дахин шинэчлэгдсэн ба одоогоор дараах орнууд хөтөлбөрт хамрагдаад байна

.

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon