'Ноён уулаа аваръя' хөдөлгөөний эхлэл, үйл явдлын өрнөлийн товч түүх