МОНГОЛЫН НЭГ ӨДӨР- 2015 оны гуравдугаар сарын 16-ны өдрийн гол дүрүүд