МОНГОЛЫН НЭГ ӨДӨР- 2015 оны гуравдугаар сарын 17-ны өдрийн гол дүрүүд