МОНГОЛЫН НЭГ ӨДӨР- 2015 оны гуравдугаар сарын 18-ны өдрийн гол дүрүүд