МОНГОЛЫН НЭГ ӨДӨР- 2015 оны гуравдугаар сарын 23-ны өдрийн гол дүрүүд