МОНГОЛЫН НЭГ ӨДӨР- 2015 оны гуравдугаар сарын 24-ний өдрийн гол дүрүүд