МОНГОЛЫН НЭГ ӨДӨР- 2015 оны гуравдугаар сарын 26-ны өдрийн гол дүрүүд