МОНГОЛЫН НЭГ ӨДӨР- 2015 оны гуравдугаар сарын 27-ны өдрийн гол дүрүүд