МОНГОЛЫН НЭГ ӨДӨР- 2015 оны гуравдугаар сарын 30-ны өдрийн гол дүрүүд